ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Chiang Mai University Alumni Center

ศูนย์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์เชิงรุกระหว่างนักศึกษาเก่ากับมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีพลวัตร

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

โทรศัพท์ : 053-942624-5
โทรสาร : 053-942625

อีเมล

alumni@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://www.alumni.cmu.ac.th/