สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Research Institute for Health Sciences

เป็นสถาบันวิจัยชั้นนำสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

0 5393 6148 แฟกซ์ 0 5322 1649

อีเมล

prrihes@gmail.com rihes@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.rihes.cmu.ac.th