สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Science and Technology Research Institute

องค์กรที่เป็นเลิศในการวิจัยเชิงบูรณาการ มุ่งสร้างนวัตกรรมอันทรงคุณค่า

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

เบอร์โทร : 053-942478 , แฟกซ์ :053-942478

อีเมล

mdri@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://mdri.cmu.ac.th/