สำนักงานหอพักนักศึกษา

University Dormitory Office

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นหอพักนักศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยบรรยากาศและความอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน ส่งเสริมให้นักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษามีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและมีสุนทรียภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานหอพักให้มีประสิทธิภาพ

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

239 สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารหอพักนักศึกษาหญิง2 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

งานธุรการ โทร 0-5394-4748
งานบริการและสวัสดิการ โทร 0-5394-4747
โทรสาร 0-5394-4700

อีเมล

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : http://udo.oop.cmu.ac.th