สำนักงานหอพักนักศึกษา

University Dormitory Office

เข้าสู่เว็บไซต์

หอพักแม่เหียะ (หอพักชาย-หญิง)

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ -ที่นี่-

หอพักนักศึกษา 19 อาคาร (หอพักชาย-หญิง)

หอพักนักศึกษาชาย ประกอบด้วย

  • หอพักนักศึกษาชายอาคาร 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7


หอพักนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย

  • หอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 1, 2,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 (หอพักสีชมพู), 10 (หอพัก40ปี), 11 และ 12รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ -ที่นี่-