สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

University property and Asset Management Office

เข้าสู่เว็บไซต์

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ผู้อำนวยการ