มช. ขอเชิญรับชม LIVE "ที่นี่ มีคำตอบ" เปิดเทอมอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด-19

9 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญรับชม LIVE "ที่นี่ มีคำตอบ"
เปิดเทอมอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด-19
ไขทุกข้อสงสัย ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น.
ทาง Facebook Fanpage มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: https://www.facebook.com/cmuofficial/
.
กับ อาจารย์เคี้ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
กับประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ
- กำหนดการสำคัญประจำภาคการศึกษา 2564
- การเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าสู่รั้ว มช.
- การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ New Normal
- การสนับสนุนนักศึกษาด้านการเรียนการสอน
- หอพักในสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทุนการศึกษา
- กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
- และเรื่องราวชวนติดตามอีกมากมาย
.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#CMUCare #Together, we win.
แกลลอรี่