10 มาตรการในการดูแลนักศึกษา ที่พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID -19)

30 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เฝ้าระวังเเละติดตามสถานการณ์ของโรคไวรัส COVID -19 อย่างใกล้ชิด มีการประชุมเเละประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้จัดทำนโยบายเเละมาตรการการดูเเลนักศึกษาในหอพักมาตั้งเเต่การระบาดของโรคในระยะเริ่มเเรกจนถึงปัจจุบัน เพื่อดูเเลนักศึกษาเเละบุคลากรในสำนักงานหอพักให้ ปลอดภัยมากที่สุด เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด ในการพักอาศัยในหอพักภายใต้รูปเเบบ New Normal โดยจัดห้องพักเเละการบริการต่างๆ ได้มาตรฐานตามหลักสาธารณสุข เน้นมาตรการ Social Distancing ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เเละคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่


แกลลอรี่