หากพบปัญหาในการลงทะเบียนระบบ “มช. พร้อมฉีด รอบ 2”

2 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

หากพบปัญหาในการลงทะเบียนระบบ “มช. พร้อมฉีด รอบ 2”

1. สำหรับนักศึกษา ให้กรอกลิงก์
https://cmu.to/PCOVIDvaccine

2. สำหรับอาจารย์ บุคลากร และชาว มช. ให้กรอกลิงก์
https://cmu.to/COVIDvaccineS

เพื่อตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขให้สามารถดำเนินการเข้าลงทะเบียนในระบบ ”มช. พร้อมฉีด รอบ 2” อีกครั้งในวันถัดไป

หากยังไม่สามารถลงทะเบียนได้
- นักศึกษา แจ้งที่ Facebook : กองพัฒนานักศึกษา
- บุคลากร แจ้งที่ Facebook : CMU HR กองบริหารงานบุคคล
แกลลอรี่