มช. ใจดีแจกซิม ปีการศึกษา 2564 เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 90 วัน สำหรับนักศึกษาทุกคน

31 พฤษภาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. ใจดีแจกซิม ปีการศึกษา 2564 เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 90 วัน สำหรับนักศึกษาทุกคน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใจดีแจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 90 วัน ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ที่ http://sis.cmu.ac.th/

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาแบบออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจก SIM 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 90 วัน สำหรับสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคน
1. นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง 90 วัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ที่ http://sis.cmu.ac.th/
2. หลังจากลงทะเบียน รอรับรหัสการใช้งาน และรายละเอียดการใช้งาน ผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://mail.cmu.ac.th โดยใช้ CMU Account ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
3. Activate การใช้งานโดยกดรหัสการใช้งานที่ได้รับผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 90 วันนับจากวันที่ Activate
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิ์ได้ ในช่วงการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่


แกลลอรี่