มช. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% พร้อมขยายเวลาชำระฯ ถึง 30 ก.ย. 64

24 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาปีการศึกษา 1/2564 50%
ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จนถึง 30 กันยายน 2564

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cmu.ac.th
.

#CMU #Chiangmaiuniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CMUCare #Together, we win.

แกลลอรี่