ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1

21 พฤษภาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1
ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.
สำหรับอาจารย์ และบุคลากร มช.
ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “มช. พร้อมฉีด”
รอบที่ 1 (พฤษภาคม 2564)
.
ปกป้องตัวเองและคนที่เรารักด้วยวัคซีน
ร่วมเอาชนะโควิด-19 ไปด้วยกัน
.
Steps to take the first shot of the COVID-19 Vaccine
Location: Second Floor, Multidisciplinary Building (behind Clinic 108 Building), Faculty of Medicine, Chiang Mai University
.
#CMUCare
#Together, we win.
แกลลอรี่