สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการตรวจโควิด แต่ยังไม่มีเลขโรงพยาบาล (Hospital Number; HN) สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

13 เมษายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการตรวจโควิด แต่ยังไม่มีเลขโรงพยาบาล (Hospital Number; HN) สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ทำการเพิ่มเพื่อน suandok hospital โดย add (line) line id : @medcmu

2. แตะคำว่า “จัดการข้อมูล”

3. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นแตะ “ยอมรับข้อกำหนด” จะมีเครื่องหมายในวงกลม แตะ ?? “ข้าพเจ้ายินยอมการใช้งาน”

4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเฉพาะที่มีเครื่องหมาย “(*)” กรอกเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข)

5. พิมพ์รหัสผ่านให้ตรงกันทั้งสองบรรทัด จากนั้นแตะ “บันทึก”

6. ระบบจะยืนยันตัวตนให้อัตโนมัติ

7. หลังจากกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ให้โทรติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ ?? 053-935636, 053-936647 เพื่อทำการออกเลขโรงพยาบาลให้

8. จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนการจองคิวตรวจโควิดต่อไป 
ข้อมูลโดย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่