ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

4 - 14 มิ.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบการจ้างงาน กรอกแบบคำขออนุมัติวงเงิน เพื่อดำเนินกิจกรรมการจ้างงาน
ทางระบบทุนปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://cmu.to/b9qNQ หรือ https://bit.ly/3c97mdx

1 - 14 ก.ค. 2563
นักศึกษาสมัครงาน ผ่านทาง CMU-SIS ในระบบ CMU Job Search


แกลลอรี่