คณะมนุษยศาสตร์

Faculty of Humanities

เป็นผู้นำด้านมนุษยศาสตร์ ภาษา และการท่องเที่ยว ในระดับสากล สร้างบัณฑิตใ้ห้เป็นนักคิด นักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL iBT

ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา HB 7406 อาคาร HB 7 ชั้น 4


โครงการบ้านหลังที่สอง (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

"พร้อมรับฟัง อยู่เคียงข้าง อย่างเข้าใจ" บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา

ณ ภาควิชาจิตวิทยา อาคาร HB 1 ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-17.30 น. สอบถาม โทร.083-5856064