คณะสัตวแพทยศาสตร์

Faculty of Veterinary Medicine

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยเน้นการบูรณาการ (Subject Integration) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Skills)

เข้าสู่เว็บไซต์

โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น

โรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง แก้ไขปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ คลอดยาก ฯลฯ บริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องรีดนม ตรวจรักษา ทำวัคซีน ตรวจทางห้องปฏิบัติการ


วัน-เวลาทำการ
• วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
• วันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.
• วันอาทิตย์หยุดให้บริการ
• ฉุกเฉิน - ตลอด 24 ชั่วโมง ( โทรศัพท์ 053-037071 , โทรศัพท์มือถือ 081-8846119 )

ติดต่อเรา
เวบไซด์: http://www.vet.cmu.ac.th/dairyCowHospital/
โทรศัพท์: 053-037071
โทรศัพท์มือถือ: 081-8846119

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพม้า งานแผนกอายุรกรรม ศัลยกรรม และรังสีวิทยา


Contact Details

ตั้งอยู่ภายใน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 

Website:  http://www.vet.cmu.ac.th/largelAnimalHospital/

Phone: 0-5394 8038 , 0-53948041
Mobile: 081-783-0611
H: Monday - Friday: 9:00 AM to 4:30 PM
E: Emergency: 24 Hr

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

Contact Details

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดปั้มน้ำมัน ปตท.
ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

P: (66) 0-5394 8031 , 053-948078

Website: www.vet.cmu.ac.th/SmallAnimalHospital/index.html

E: sah.fvm.cmu@gmail.com

F: https://www.facebook.com/SAHCMUTHAILAND/

H: จันทร์ - อาทิตย์: 24 ชั่งโมง

 


หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ สัตวแพทย์ เจ้าของฟาร์ม และเจ้าของสัตว์เลี้ยงในเขตภาคเหนือ และระดับประเทศ ในการตอบสนองการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ โดยเน้นความสะดวกในการใช้บริการ การตอบผลที่รวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นยํา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และตัวผู้เลี้ยง 

Contact Details
อาคารชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100


Website: http://www.vet.cmu.ac.th/DiagnosticCenter/

Phone: 0-5394-8041, 0-5394-8042 , FAX: 0-5394-8041
Mobile: 094-6362641
Email: vet_diag@cmu.ac.th
H: Monday - Friday: 9:00 AM to 5:00 PM