มช. ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

16 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกกำลังความร่วมมือช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับเชื้อ ตั้งศูนย์ EOC
และปรับหอพักนักศึกษาหญิง 5 ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2

      สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อและขยายพื้นที่ในวงกว้างรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความห่วงใยนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ได้เร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) เพื่อเป็นศูนย์รวมของการดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากร พร้อมทั้งมีการติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้นักศึกษาระบุไทม์ไลน์สำหรับติดตามกลุ่มสัมผัส ตลอดจนประสานการคัดกรองตรวจหาเชื้อ ในระหว่างรอผล หากนักศึกษามีความเสี่ยงสูงและไม่มีสถานที่กักตัว มหาวิทยาลัยได้จัดที่พักให้สำหรับสังเกตอาการอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ได้รับผลตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อ แต่อาการไม่รุนแรง มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดสถานที่รักษาพยาบาลตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อ

     

     ในการรักษานั้น แม้ว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. จะเพิ่มการดูแลผู้ป่วยแล้ว แต่ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลแน่นขนัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับหอพักนักศึกษาหญิง 5 ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อดูแลนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่ได้รับผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก หากมีความจำเป็นก็พร้อมส่งตัวผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการจัดเตรียมของใช้จำเป็น อาหาร 3 มื้อพร้อมขนมอย่างทั่วถึง พร้อมตั้งจุดรับบริจาคสำหรับผู้ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติม อีกทั้งเปิดบริการหอพักอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยดูแลนักศึกษาหอพักที่อาศัยอยู่เดิมและไม่เดินทางกลับภูมิลำเนา

     

     นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสาธารณสุข ยังได้จัดทำ Application : CMU Self Health for COVID-19 คัดกรองความเสี่ยงผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 เพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด พร้อมคำแนะนำที่เหมาะสม

     ด้านการสร้างสุขอนามัยที่ดี ได้มีการทำความสะอาด อบโอโซน พื้นที่อาคารสำนักงาน หอพักนักศึกษา และบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเองที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆ

               

     การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สิ่งสำคัญหนึ่ง คือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน มหาวิทยาลัยได้ปรับการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบออนไลน์ในทุกกระบวนวิชา โดยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าส่งเสริมการเรียนการสอน เช่น Zoom , Microsoft Teams ตลอดจนให้มีการปฏิบัติงานแบบ Work from Home ทั้งมหาวิทยาลัยอีกด้วย

     สำหรับการช่วยเหลือในเรื่องเศรษฐกิจช่วง COVID-19 ซึ่งอยู่ในภาวะที่มีการชะลอตัวค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการลดผลกระทบต่อนักศึกษาจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยได้ขยายเวลาการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหอพัก ให้เงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ และเงินยืมฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย เพื่อผ่อนปรนภาระผู้ปกครอง

     ในด้านการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที ได้มีการเปิดช่องทางให้ข่าวสารและประสานความช่วยเหลือผ่าน Call Center ช่องทางออนไลน์ ถาม-ตอบ ด้วย Inbox Facebook และ Line พร้อมทั้งประเด็นคำถามถามบ่อยเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Hotline สายด่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     นอกจากการรับบริจาคของใช้จำเป็นและอาหารแห้ง สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช. ที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม มช. แล้ว มหาวิทยาลัยได้เปิดรับบริจาคเพื่อนำเงินไปจัดหาอุปกรณ์ภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เตียงนอน ที่นอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน หมอน ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งต่อน้ำใจจากผู้มีจิตเมตตาเป็นระยะๆ

      

     ตลอดจนได้ประสานนำทีมคณะเทคนิคการแพทย์ มช. บริการตรวจ COVID-19 PCR TEST ให้กับนักศึกษาและบุคลากร ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2564 ณ ศาลาอ่างแก้ว มช. เพิ่มโอกาสการตรวจหาเชื้อในราคาย่อมเยา

     และที่จะลืมไม่ได้ คือ เหล่าทัพหน้า “ทีมบุคลากรทางการแพทย์” ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ช่วยเหลือทุกคนอย่างไม่รู้เหนื่อย เช่นเดียวกับฮีโร่ชุดขาวทั่วโลกในขณะนี้

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ นักศึกษา บุคลากร และคนไทยทุกคน ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://cmu.ac.th/th/covid-19/

แกลลอรี่