ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 15/08/2021 12:00
ติดเชื้อสะสม
907,157

เพิ่มขึ้น 21882 ราย

กำลังรักษา
210,943

เพิ่มขึ้น 567 ราย

เสียชีวิต
7,552

เพิ่มขึ้น 209 ราย

หายแล้ว
688,662

เพิ่มขึ้น 21106 ราย

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 20/09/2021
ติดเชื้อสะสม
7,895

กำลังรักษา
703

เสียชีวิต
38

หายแล้ว
7,109

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัย (COVID-19)

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

ประกาศ เลื่อนการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามมาตรการการลดภาระค...
9 กันยายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานใน...
8 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เด...
22 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วีดิทัศน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง