ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2020 11:34
ติดเชื้อสะสม
3077

เพิ่มขึ้น 1 ราย

กำลังรักษา
59

ลดลง -15 ราย

เสียชีวิต
57

หายแล้ว
2961

เพิ่มขึ้น 16 ราย

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 29/05/2020
ติดเชื้อสะสม
41

กำลังรักษา
0

เสียชีวิต
1

หายแล้ว
40

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัย (COVID-19)

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

แนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
28 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด
27 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านเทคโนโลยี
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ถามตอบกับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้าน State Quarantine
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วีดิทัศน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง