ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่
ติดเชื้อสะสม

กำลังรักษา

เสียชีวิต

หายแล้ว

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 17/06/2021
ติดเชื้อสะสม
4122

กำลังรักษา
28

เสียชีวิต
26

หายแล้ว
4068

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัย (COVID-19)
ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Featured (ข่าวเด่น)

View All
ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน

15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ชม LIVE สด ที่นี่มีคำตอบ ตอน เปิดเทอมนี้ มช. เรียนอย่างไร กับ รูปแบบ New Normal 15 พ.ค. 63 เวลา 10.00น.

12 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”

10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

แนวปฏิบัติการเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มช.
1 มิถุนายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ มช. เลื่อนการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึก...
17 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ มช. เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานใน...
8 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
กระบวนการทำงานของระบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯจากสถานการณ์การ...
1 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ประกาศ มช. เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือฯ สำหรับนักศ...
25 มีนาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เด...
22 มกราคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วีดิทัศน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง