ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่
ติดเชื้อสะสม

กำลังรักษา

เสียชีวิต

หายแล้ว

ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19
ในจังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 09/02/2022
ติดเชื้อสะสม
36,028

กำลังรักษา
1800

เสียชีวิต
213

หายแล้ว
33,951

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้ความร่วมมือตรวจคนเข้า...
3 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
ประกาศ งดให้บริการรถ ขส.มช. วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 และ 2...
19 กรกฎาคม 2565
ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง