แนวปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษา ที่มีประวัติสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

9 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ตามที่ได้มีการแชร์ข้อมูล Timeline ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางโซเชียลมีเดียอย่างแพร่หลาย ขอให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่าตื่นตระหนก และเลือกรับข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของรัฐและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น
.
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อทราบผลแล้ว หากพบผลตรวจเป็นบวก ขอให้แจ้งกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-892-5623 , 064-174-6183 หรือทาง Facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/sddcmu
เพื่อให้คำปรึกษา ช่วยค้นหาผู้สัมผัสอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนมหาวิทยาลัยจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
แกลลอรี่