คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agro-Industry

วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่า ค่านิยม : คิดก้าวหน้า, รับผิดชอบ, นวัตกรรมโดดเด่น, ทำงานอย่างชาญฉลาด วัฒนธรรมองค์กร : มุ่งมั่น ทุ่มเท

เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

Agro-Biz

(ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร) เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เพรียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ ผู้เชึ่ยวชาญ นักวิจัย ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารมากที่สุดในเขตภูมิภาค อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆ ที่พร้อมให้บริการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาทิ การบริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น การจัดฝึกอบรม การบริการ การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การให้บริการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ การบริการสำหรับโครงการภาครัฐและภาคเอกชน และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร

หากเป็นเรื่องอุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมอาหาร ... นึกถึงเรา

Agro-Biz พร้อมที่จะก้าวไปคุณhttps://www.facebook.com/absc.cmu/