คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

นาย เสมอใจ ศุขสุเมฆ

ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (2562) รหัสนักศึกษา 154211 นักศึกษาเก่าดีเด่น สาขา บริหารองค์กร ประจำปี 2561
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019

นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก (2562) รหัสนักศึกษา 2104169 : นักศึกษาเก่าดีเด่นสาขา บริหารราชการ
นักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2019