คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

Main Auditorium

คณะรัฐศาสร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดให้บริการเช่าห้องประชุมใหญ่ สำหรับการจัดอบรม สัมมนา
โดยสามารถรองรับได้จำนวนกว่า 320 คนPOLITICS 101

PODCAST: Political lectures and seminars 

ชวนฟัง Podcast กันเพลินๆแบบมีสาระของ "POLITICS 101"  รายการวิทยุออนไลน์ที่มีเรื่องราวความรู้ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมศาสตร์ ปรัชญา และอีกมากมาย
คลิกที่นี่ 

Political Science and Public Administration Journal

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและ แนวคิดทางการเมือง และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันกับผู้อ่าน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ทางวิชาการอีกด้านหนึ่งของ สถาบันการศึกษา 
คลิกที่นี่