คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์
ที่อยู่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์

Phone: +66 5394 2963
Phone: +66 5394 1851 (งานบริการการศึกษา - ข้อมูลด้านปริญญาตรี)
Phone: +66 5394 2984 (งานบริการการศึกษา - ข้อมูลด้านปริญญาโท)
Fax: +66 5394 2988

อีเมล

polsci@cmu.ac.th

สื่อสังคม
เว็บไซต์ : https://www.pol.cmu.ac.th