คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Faculty of Political Science and Public Administration

เข้าสู่เว็บไซต์

หัวหน้าสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล
หัวหน้าสำนักวิชา
053-942999
paruedee.ngui@cmu.ac.th

อาจารย์

อาจารย์ ดร. พิชญ์อาภา พิศุทธ์เศรณี
อาจารย์
pichaarpa.p@cmu.ac.th
อาจารย์ นรุตม์ เจริญศรี
อาจารย์
053942999 ต่อ 123
narut.c@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. อัจฉรา บรรจงประเสริฐ
อาจารย์
942988 ต่อ 107
achara.b@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. วรรณภา ลีระศิริ
อาจารย์
wannapa.l@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-942999
paruedee.ngui@cmu.ac.th
อาจารย์ อัจฉรียา สายศิลป์
อาจารย์
053942989#133
atchareeya.s@cmu.ac.th
อาจารย์ เบญจมาศ นิลสุวรรณ์
อาจารย์
053-942999-119
benjamas.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. กมลพร กัญชนะ
อาจารย์
053-942999#112
kamonphorn.k@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร. Lee Kian Cheng
อาจารย์
053-943960
kiancheng.lee@cmu.ac.th
อาจารย์ ฑภิพร สุพร
อาจารย์
053-942989 ต่อ 125
thapiporn.s@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
kanyanattha.i@cmu.ac.th