Read more..

มช. เชิญร่วมงาน วันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
17 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เจ้าภาพประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
10 ธันวาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ส่งกระทงใหญ่ สืบสานประเพณียี่เป็ง “ทศมินทร์ราชันขวัญหล้าใต้ร่มพระบารมี”
8 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9
5 พฤศจิกายน 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU - Chiang Mai Marathon 2020
11 ตุลาคม 2562
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 1