วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

อาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัลการวิจัยแห่งชาต...
5 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ปฏิทินการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ความคุ้มครองประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สำหรับบุคลากรและครอบครัวของ...
3 มกราคม 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นักวิจัย มช. รับรางวัลการวิจัยแห่...
5 กุมภาพันธ์ 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

วารสาร

RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.02/2565
26 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารทองกวาว ฉบับพิเศษ
24 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2022
1 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี
19 สิงหาคม 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 13 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน